Įranga

ĮrangaĮranga biochemijos, molekulinės ir ląstelės biologijos eksperimentams atlikti:

 • tikro laiko PGR amplifikatoriai
 • didelio našumo PGR amplifikatoriai
 • standartiniai PGR amplifikatoriai
 • mikrospektrofotometrai
 • mikrospektrofluorimetras
 • horizontalios elektroforezės sistemos
 • didelės talpos šaldomos centrifugos
 • mikrocentrifugos
 • ultracentrifuga
 • PGR reakcijų paruošimo robotinė sistema
 • automatinės nukleorūgščių išskyrimo stotys
 • pulsuojančio lauko elektroforezės sistemos su vaizdų analizės programa
 • fosfovaizduoklis
 • gelių dokumentavimo sistemos
 • laminarai
 • didelio našumo pavyzdžių homogenizatorius
 • ultragarso aparatas
 • gilaus šaldymo šaldikliai
 • sniego generatoriai
 • autoklavai
 • lazerinis skenuojamasis mikroskopas
 • fluorescencinis mikroskopas
 • mikroplokštelių sugerties matuoklis
 • mikroplokštelių fluorescencijos / liuminescencijos matuoklis
 • mikroinjekcijos įranga
 • CO2 inkubatoriai
 • tėkmės citometras
 • invertuotas mikroskopas
 • dvikryptės elektroforezės sistemos
 • didelės raiškos skeneris
 • PGR laminaras
 • dujų chromatografas riebalų rūgščių ir jų esterių nustatymui
 • dujų chromatografas gliceridų nustatymui
 • baltymų FPLC chromatografijos sistema
 • kapiliarinis chromatografas
 • spektrofotometras su termostatuojamu kiuvetės laikikliu
 • 10 vietų magnetinė maišyklė
 • 15 vietų kaitinimo – magnetinio maišymo blokas
 • gelių džiovintuvas
 • chromatografijos ir elektroforezės duomenų vaizdinimo sistema su kiekybinio duomenų vertinimo programa
 • automatinė titravimo sistema
 • drėgmėmatis
 • oksimetras
 • universalus fotometras/fluorimetras/liuminometras
 • radiospektrometras