Molekulinė biologija

Molekulinė biologija

Biochemijos ir molekulinės biologijos katedra dalyvauja vykdant I-II pakopų Molekulinės biologijos studijas Vilniaus universitete.

I pakopos studijos (bakalauro)

Bendra informacija

Studijų trukmė – 4 metai. Studijos vertinamos 240 ECTS kreditų. Baigusiems suteikiamas Gyvybės mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Studijuojami dalykai

Molekulinė biologija, biotechnologija, genų inžinerija, ląstelės biologija, mikrobiologija, imunologija, genetikos pagrindai, biochemija, enzimologija, bioorganinė chemija, bioinformatika ir kt.

Apie molekulinės biologijos bakalauro studijas plačiau pasiskaityti galite skyrelyje Moksleiviams.

II pakopa (magistrantūros)

Bendra informacija

Studijų trukmė – 1,5 metų. Studijos vertinamos 90 ECTS kreditų. Baigusiems suteikiamas Gyvybės mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.

Informaciją apie II pakopos studijas taip pat galite rasti VU tinklapyje Kviečia Vilniaus universitetas.

Studijuojami dalykai

Molekulinė ląstelių biologija, mikroorganizmų genetika, ląstelių technologijos ir kt.

Mokslinio darbo praktikas ir magistro baigiamuosius darbus molekulinės biologijos magistrantai gali atlikti: Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre, VU Biochemijos, Biotechnologijos, Nacionaliniame Vėžio institutuose, Gamtos tyrimų centro Botanikos, Ekologijos institutuose, VMTI Inovatyviosios medicinos centre, „Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinyje ir kt.

Laboratoriniai darbai

Šiuos laboratorinius darbus atlieka magistrantai, studijuojantys privalomuosius Molekulinės ląstelių biologijos ir Ląstelių technologijų dalykus:

 • Žinduolių ląstelių kultivavimas ir gyvybingumo nustatymas;
 • Ląstelių ciklo ir žūties būdo nustatymas (tėkmės citometrija);
 • Ląstelių ir organelių vaizdinimas (fluorescencinė mikroskopija);
 • Genų tildymas sintetinėmis siRNR, genų raiškos pokyčių vertinimas kiekybinės PGR metodu;
 • Ląstelės baltymų sudėties tyrimas masių spektrometrijos metodu;
 • Baltymų lokalizacijos kitimo tyrimas mikroinjekcijos į vieną ląstelę metodu;
 • Pirminės suaugusio žmogaus organizmo kamieninių ląstelių linijos gavimas;
 • Žmogaus kamieninių ląstelių diferenciacija ant įvairiai modifikuotų paviršių.

Kuo ir kur dirba molekuliniai biologai?

 • Mokslininkais: mokslo institutuose ir centruose, biotechnologijų, biofarmacijos ir kt. įmonių moksliniuose padaliniuose;
 • Mokslininkais, dėstytojais: universitetuose;
 • Specialistais: biomedicinos, žemės ūkio, aplinkosaugos įstaigose ir laboratorijose, maisto ir veterinarijos tarnybose;
 • Vadybininkais, projektų vadovais: biotechnologijų, biofarmacijos įmonėse, aukštųjų technologijų įranga prekiaujančiose bendrovėse.