Moksleiviams

Moksleiviams

Biochemija

Biochemikus globoja Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir molekulinės biologijos katedra. Būsimieji biochemikai stoja į Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultetą studijuoti pagal biochemijos programą.

Kur ir kuo dirba biochemikai Lietuvoje?

  • Mokslininkais: mokslo institutuose ir centruose;
  • Mokslininkais ir dėstytojais: universitetuose;
  • Specialistais, vadybininkais: biotechnologinėse įmonėse;
  • Specialistais: medicininėse ir biologinėse laboratorijose;
  • Vadybininkais: aukštųjų technologijų įrangos prekybo srityse.

Baigę studijas biochemikai renkasi VU Biochemijos institutą, VU Biotechnologijos institutą, Nacionalinį vėžio institutą, Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, Vilniaus Gedimino technikos universitetą, „Thermo Fisher Scientific“, „Biotechpharma“, Medicininės diagnostikos centrą, Nacionalinę veterinarijos laboratoriją ir kt.

„Ateities profesija“ – Biochemikas

Kviečiame pažiūrėti laidos „Ateities profesija“ reportažą, kuriame apžvelgiama biochemiko profesija:

I pakopa (bakalauro)

Bendra informacija

Studijų trukmė – 4 metai. Studijos vertinamos 240 ECTS kreditų. Baigusiems suteikiamas Biochemijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Informaciją apie I-os pakopos studijas taip pat galite rasti ir VU tinklapyje Kviečia Vilniaus universitetas.

Studijuojami dalykai

Bendroji chemija, organinė chemija, bendroji biologija, matematika, fizika, lietuvių kalbos kultūra, užsienio kalba, biochemija, organinė ir bioorganinė chemija, neorganinė ir bioneorganinė chemija, kvantinė chemija, analizinė chemija, biomolekulių stereochemija, fiziologija, fizikinė chemija ir biochemija, ląstelės biologija, mikrobiologija, genetika, filosofijos įvadas, vadyba, psichologija, biotechnologija, bioinformatika, genų inžinerija ir kt.

Konkursinio balo sandarą galite rasti čia

Molekulinė biologija

Molekulinė biologija – jaunas mokslas, tačiau jo istorija stulbina atradimais, o šio mokslo žinių ir jomis paremtų biotechnologijų įtaka mūsų gyvenimui – didžiulė. 1953 metai, kai buvo išaiškinta pagrindinės gyvybės molekulės – DNR struktūra, laikomi molekulinės biologijos gimimo metais. Vienas DNR struktūros atradėjų, F. Krikas pasakė – “jeigu nesuprasime molekulių, sunkiai suvoksime gyvybės esmę”.

Ką veikia molekuliniai biologai?

Molekuliniai biologai gilinasi į gyvybės procesus molekulių lygmenyje: jie tiria, kaip biologinė informacija, užkoduota DNR molekulėje, pasireiškia ląstelėje dešimtimis tūkstančių biologinių molekulių, pvz., baltymų ar RNR, pavidalu, kokia yra tokių molekulių struktūra, kaip jos sąveikauja tarpusavyje, kokias molekulines mašinas, ląstelių struktūras sudaro, kokiuose biologiniuose vyksmuose dalyvauja, kokias funkcijas atlieka. Molekulinius biologus domina procesai, vykstantys virusuose, bakterijose, eukariotų ląstelėse ir organizmuose. Taigi, molekuliniai biologai susiduria su įvairiais biologiniais objektais, todėl jie turi išmanyti jų savybes, sandarą, įvairovę.

Pažindami biologinių molekulių paslaptis, molekuliniai biologai ne tik gauna naujų žinių, bet ir jas taiko, jų pagrindu kuria naujus „molekulinius įrankius“, technologijas, vaistus. Štai supratimas, kaip vyksta DNR biosintezė ląstelėse ir kaip veikia už tokią sintezę atsakinga molekulė – DNR polimerazė – leido sukurti polimerazės grandininę reakciją (PGR), apie kurią šiandien žino kiekvienas mokinukas ir be kurios neįsivaizduojama nūdienos molekulinė biologija, genų inžinerija, biotechnologija, daugybė kitų sričių.

Kuo molekulinė biologija skiriasi nuo biochemijos?

Biochemija gilinasi į chemines reakcijas, vykstančias gyvose sistemose. Juokaujama, kad biochemikai „(ne)bijo chemijos“. Ląstelėse vykstančiose cheminėse reakcijose dalyvauja biologinės molekulės, pavyzdžiui fermentai, kurie yra biologiniai katalizatoriai. Molekulinė biologija daugiau gilinasi į tokių molekulių struktūrą, sąveiką su kitomis molekulėmis, jų vietą ląstelėje. Tad, biochemija ir molekulinė biologija turi gana daug bendro.

Kuo molekulinė biologija skiriasi nuo biologijos?

Biologija tyrinėja biologines rūšis, jų įvairovę, evoliuciją. Tačiau molekulinės biologijos žinios ir jų taikymas skverbiasi ir į biologiją: šiandien rūšies tapatybę tiksliai galima nustatyti molekulinės biologijos metodais – prieš keliasdešimt metų tai buvo neįsivaizduojama.

Kokios tolesnių studijų ir karjeros galimybės?

Baigę bakalauro studijas, molekuliniai biologai gali tęsti studijas molekulinės biologijos krypties magistrantūros studijų programoje Vilniaus universitete, kitose biomedicinos srities (biochemijos, mikrobiologijos, genetikos, medicinos biologijos) magistrantūros studijų programose Vilniaus universitete, kituose šalies bei užsienio universitetuose. Norintys tapti mokslininkais, studijuoja doktorantūroje mūsų šalies arba užsienio universitetuose.

Molekuliniai biologai dirba įvairiose valstybinėse ir privačiose įstaigose, kur kuriamos ir taikomos molekulinės biologijos žinios ir jomis paremtos technologijos: biotechnologijų ir biofarmacijos įmonėse, biomedicinos įstaigose, diagnostikos laboratorijose, maisto pramonės įmonėse, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos, žemės ūkio, veterinarijos tarnybose.

Kodėl verta būti molekuliniu biologu?

Didžiausias molekulinių biologų iššūkis 21-ajame amžiuje – išaiškinti visus molekulinius procesus, vykstančius įvairių organizmų ląstelėse. Šio iššūkio dalyviais neabejotinai galite tapti ir Jūs, pasirinkę molekulinės biologijos bakalauro, vėliau – ir magistro studijas Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete.

“Molekulių” – taip linksmai vadinami molekulinės biologijos programų studentai – laukia įdomios paskaitos ir praktikos darbai, tyrimai mokslinėse laboratorijose, turiningas laisvalaikis, o pabaigę studijas molekuliniai biologai laukiami sparčiai augančiose biotechnologijų, biofarmacijos įmonėse, biomedicinos įstaigose, šalyje kylančiuose mokslo ir technologijų slėniuose.

I pakopa (bakalauro)

Bendra informacija

Studijų trukmė – 4 metai. Studijos vertinamos 240 ECTS kreditų. Baigusiems suteikiamas Molekulinės biologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Informaciją apie I pakopos studijas taip pat galite rasti ir VU tinklapyje Kviečia Viliaus universitetas.

Studijuojami dalykai

Molekulinė biologija, biotechnologija, genų inžinerija, ląstelės biologija, mikrobiologija, imunologija, genetikos pagrindai, biochemija, enzimologija, bioorganinė chemija, bioinformatika ir kt.

Konkursinio balo sandarą galite rasti čia