Biochemija

Studijos
Biochemijos ir molekulinės biologijos katedra dalyvauja vykdant I-III pakopų Biochemijos studijas Vilniaus universitete.

Naudojami sutrumpinimai: P – paskaitos; K – konsultacijos; S, PR – seminarai, pratybos; LD – laboratoriniai darbai; SD – savarankiškas darbas; BUS – bendrosios universitetinės studijos.

I pakopos studijos (bakalauro)

Biochemijos bakalauro studijos
Apie biochemijos bakalauro studijas plačiau pasiskaityti galite skyrelyje Moksleiviams. Žemiau pateikiame biochemijos I-osios studijų pakopos dalykų išdėstymą semestrais.
I kursas
I semestras
Dalykas Kreditų Akademinės valandos Atiskaitymas
P S, PR LD SD
Bendroji chemija
7
48
32
64
45
Egzaminas
Bendroji biologija
6
48
32
82
Egzaminas
Matematika
10
64
64
142
Egzaminas
Specialybės kalba
3
32
49
Egzaminas
Anglų kalba
4
64
44
Įskaita
Iš viso:
30
II semestras
Dalykas Kreditų Akademinės valandos Atiskaitymas
P S, PR LD SD
Organinė chemija
5
32
32
71
Egzaminas
Fiziologija (I ir II kursui)
5
48
32
55
Egzaminas
Matematika
9
64
64
115
Egzaminas
Fizika
7
48
32
48
61
Egzaminas
Anglų kalba
4
64
44
Egzaminas
Iš viso:
30
II kursas
III semestras
Dalykas Kreditų Akademinės valandos Atiskaitymas
P S, PR LD SD
Organinė chemija
8
48
32
64
72
Egzaminas
Bioorganinė chemija
4
48
60
Egzaminas
Kvantinė chemija
5
32
32
71
Egzaminas
Fizika
8
48
32
32
104
Egzaminas
BUS
5
Iš viso:
30
IV semestras
Dalykas Kreditų Akademinės valandos Atiskaitymas
P S, PR LD SD
Analizinė chemija
5
48
16
32
39
Egzaminas
Biomolekulių stereochemija
4
32
16
60
Egzaminas
Fizikinė chemija
6
48
24
24
66
Egzaminas
Biochemija
6
48
32
71
Egzaminas
Mikrobiologija (II ir III kursui)
4
32
32
44
Egzaminas
BUS
5
Egzaminas
Iš viso:
30
III kursas
V semestras
Dalykas Kreditų Akademinės valandos Atiskaitymas
P S, PR LD SD
Neorganinė ir bioneorganinė chemija
6
48
16
16
82
Egzaminas
Ląstelės biologija
7
64
32
93
Egzaminas
Biostatistika
5
32
16
87
Egzaminas
Biochemija
12
32
32
128
132
Egzaminas
Iš viso:
30
VI semestras
Dalykas Kreditų Akademinės valandos Atiskaitymas
P S, PR LD SD
Fizikinė biochemija
6
48
32
32
50
Egzaminas
Analizinė chemija
5
32
16
32
55
Egzaminas
Genetika
5
48
32
55
Egzaminas
Enzimologija
4
32
16
60
Egzaminas
Spektroskopija
5
32
32
71
Egzaminas
BUS
5
Egzaminas
Iš viso:
30
IV kursas
VII semestras
Dalykas Kreditų Akademinės valandos Atiskaitymas
P S, PR LD SD
Biotechnologija
5
48
16
71
Egzaminas
Molekulinė biologija
5
48
16
71
Egzaminas
Bioinformatika
5
48
32
55
Egzaminas
Genų inžinerija
5
32
32
60
Egzaminas
Praktika
5
100
35
Įskaita
Pasirenkamasis
5
Egzaminas
Iš viso:
30
Pasirenkamieji dalykai
Imunologija
5
32
32
Egzaminas
Biofizika
5
32
32
Egzaminas
VIII semestras
Dalykas Kreditų Akademinės valandos Atiskaitymas
P S, PR LD SD
Praktika
15
320
85
Egzaminas
Baigiamasis darbas
15
205
200
Gynimas
Iš viso:
30

II pakopos studijos (magistrantūros)

Daugiau informacijos apie II pakopos biochemijos studijas galite rasti Chemijos fakulteto tinklapyje: www.chf.vu.lt. Bendra informacija apie II pakopos studijas taip pateikiama VU tinklapyje Kviečia Vilniaus universitetas.

III pakopos studijos (doktorantūros)

Informacija apie doktorantūros studijas pateikiama Vilniaus universiteto tinklapyje: www.vu.lt.