F, Y - archyvas

Tarp geriausių 2012 m. disertacijų laureatų – net du biochemikai

Sveikiname Biochemijos ir biofikos katedros auklėtinius biochemikus – dr. Zitą Liutkevičiūtę, kurios parengta disertacija išrinkta geriausia 2012 m. disertacija fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityje, ir dr. Giedrių Gasiūną, tapusį šio konkurso laureatu. Daugiau informacijos rasite prezidentūros tinklapyje: www.president.lt.

Skaityti toliau

Influence of Osmotic Shock on Escherichia coli Insoluble Protein Fraction in the Presence of Exogenous Osmolytes

Informuojame apie naują dr. Danutės Labeikytės bei doc. dr. Jolantos Sereikaitės (VGTU) publikaciją: Influence of Osmotic Shock on Escherichia coli Insoluble Protein Fraction in the Presence of Exogenous Osmolytes J Mol Microbiol Biotechnol. 2013 Apr 16;23(3):219-26.

Skaityti toliau

Sveikiname Vidą Bendikienę ir Daivą Dabkevičienę!

Balandžio 22 d. dr. (HP) Vida Bendikienė ir dr. Daiva Dabkevičienė švenčia gimtadienį. Nuoširdžiai sveikiname ir linkime saulėtos nuotaikos!

Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas papildomoms doktorantūros vietoms gauti

Švietimo ir mokslo ministerija yra numačiusi skirti lėšų mokslo ir meno doktorantūrai vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis per Lietuvos mokslo tarybos vykdomą „Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas – NKPDOKT“ projektą, jas paskirsčius mokslo ir studijų institucijoms konkurso būdu (konkursinė doktorantūra). Taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas papildomoms doktorantūros vietoms gauti. […]

Skaityti toliau

Seminaras „Antreprenerystė“

Gegužės 6-7 d. kviečiame visus besidominčius verslumu, inovacijomis, žinių ir technologijų perdavimu mokslininkus, tyrėjus, doktorantus, magistrantus ir susijusius specialistus į nemokamą dviejų dienų tęstinį seminarą „Antreprenerystė“, kuris vyks viešbutyje Europa City (J. Jasinskio g. 14, Vilnius). Renginio pradžia 9:00 (programa pridedama). Seminaro tikslas – supažindinti su technologijų perdavimo įrankiais bei technikomis, verslo modelių kūrimu, atskleisti […]

Skaityti toliau