Projektai

Projektai

2015
 1. LMT: Nacionalinė mokslo programa “Agro, miško ir vandens ekosistemų tvarumas”. Intensyvaus ūkininkavimo įtaka antibiotikams ir biocidams atsparių bakterijų atsiradimui, išsilaikymui ir plitimui dirvožemyje bei vandenyje 2015-2018. Vadovas – dr. M. Ružauskas. (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), VU ats. vykdytoja dr. J. Armalytė.
 2. LMT:Nacionalinė mokslo programa “Sveikas senėjimas” Nauji žymenys storosios žarnos vėžio individualizuotai terapijai: proteomika, mikroRNRomika, klinika. 2015-2018. Vadovas – prof. A. Laurinavičius (Valstybinis patologijos centras) VU ats.vykdytojai doc. dr. A. Sasnauskienė, dr. V. Jonušienė.
 3. LMT: Nacionalinė mokslo programa “Agro, miško ir vandens ekosistemų tvarumas”, projektas „Agroekosistemų mikrobiota klimato kaitos sąlygomis: struktūra ir dermės mechanizmai“, 2015-2018. Vadovė – doc. Dr. E.Servienė (Gamtos tyrimų centras), VU ats. vykdytojai doc. dr. S. Serva, A. Konovalovas.
2014
 1. LMT: Mokslininkų  grupių  projektai. Karcinomos ląstelių atsparumas chemoterapijai in vitro: autofagija, citokinai ir oksidacinis stresas, 2014-2016. Vadovė – prof. V. Kirvelienė.
 2. LMT: Mokslininkų  grupių  projektai. Universalūs priešvirusiniai junginiai: kūrimas, atranka ir mechanizmo tyrimas, 2014-2016. Vadovas – doc. S. Serva.
 3. LMT: Nacionalinė mokslo programa “Sveikas ir saugus maistas”. Patogeninių bakterijų detekcija maisto grandinėje molekuliniais metodais, 2012-2015. Vadovė – prof. E. Sužiedėlienė.
2012
 1. LMT: Proveržio idėjų projektai. Suicidine katalize pagrįsti universalūs antivirusiniai preparatai, 2012-2013. Vadovas – doc. S. Serva.
 2. LMT: Nacionalinė mokslo programa “Sveikas ir saugus maistas”. Patogeninių bakterijų detekcija maisto grandinėje molekuliniais metodais, 2012-2015. Vadovė – prof. E. Sužiedėlienė. MODETT
2010
 1. LMT: Pramoninės biotechnologijos plėtros programa. Kontroliuojamo degumo ir atsparių senėjimui bioskalių esterių kūrimas ir įvertinimas, 2010. Temos vadovė – dr. (HP) V. Bendikienė.
 2. LMT: Mokslininkų iniciatyva vykdomų mokslinių tyrimų projektai. Atsparus antibiotikams Acinetobacter spp. Lietuvos ligoninėse: molekulinė epidemiologija, 2010-2011. Vadovė – prof. E. Sužiedėlienė. ACINETOBACT
 3. ESF: Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A), 2010-2012. Vadovas – A. Lipinaitis (CA).
 4. ESF: Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D), 2010-2012. Vadovas – prof. O. Rukšėnas.
2009
 1. Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra: EUREKA projektas “ Optimizuota kompleksinių teršalų utilizavimo technologija”, 2007-2009. Temos vadovė – dr. (HP) V. Bendikienė.
 2. VMSF: mokslinių tyrimų programa prioritetinėje kryptyje 2.1 „Genomika ir biotechnologijos sveikatai ir žemės ūkiui“ „Lietuvoje paplitusių patogeniškų bakterijų atsparumas antibiotikams: molekulinė epidemiologija ir plitimo prevencija“ (LIETANTIBAKTAS), 2007-2009. Temų vadovai – prof. R. Daugelavičius, prof. E. Sužiedėlienė.
 3. VMSF: Biokatalizatorių imobilizavimo ir jų panaudojimo biotechnologiniuose procesuose tyrimai (BIOKATALIMA,) 2007-2009. Temos vadovė – dr. (HP) V. Bendikienė.
 4. VMSF: Plėtoti naujų biodyzelino ir bioalyvų gamybos naudojant biokatalizatorius technologijų kūrimą, 2007-2009. Temos vadovė – dr. (HP) V. Bendikienė.
 5. VMSF: Kontroliuojamo degumo ir atsparių senėjimui bioskalių esterių kūrimas ir įvertinimas” (BIOSKALESTER), 2008-2009. Temos vadovė – doc. S. Sasnauskienė.
 6. Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra: COST veikla“Antibiotikų ir atsparumo antibiotikams karštųjų taškų nustatymas Europoje”(DARE), 2009-2013. Atstovė Lietuvai – prof. E. Sužiedėlienė.
 7. Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityse Lietuvos-Prancūzijos integruotos veiklos programa ”Žiliberas“: „Plazminės membranos vaidmuo Lactococcus lactis atsake į sienelės pažeidimus lizocimu“, 2009-2010. Lietuvos dalies vadovas – prof. R. Daugelavičius.
2008
 1. Norvegijos finansinis mechanizmas (EEA): „Dynamics of prognostic and predictive markers for oncology“, 2008-2011. Temos vadovė – prof. V. Kirvelienė.
 2. Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra: COST veikla „Antibiotikų pernaša ir išmetimas: naujos strategijos bakterijų atsparumui įveikti“ (ATENS), 2008-2012. Atstovas Lietuvai – prof. R. Daugelavičius.
 3. ESF: Magistrantūros ir doktorantūros studijų modulių kūrimas ir programų atnaujinimas strateginėse moderniųjų biomokslų sritys, 2006-2008. Vadovė – prof. E. Sužiedėlienė.
 4. Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra: EUREKA projektas “Optimized complex technology for grease wastes utilization”, 2007-2009. Temos vadovė – dr. (HP) V. Bendikienė.
 5. VMSF: Biokatalizatorių imobilizavimo ir jų panaudojimo biotechnologiniuose procesuose tyrimai (BIOKATALIMA), 2007-2009. Temos vadovė – dr. (HP) V. Bendikienė.
 6. VMSF: Plėtoti naujų biodyzelino ir bioalyvų gamybos naudojant biokatalizatorius technologijų kūrimą, 2007-2009. Temos vadovė – dr. (HP) V. Bendikienė.
 7. VMSF: Kontroliuojamo degumo ir atsparių senėjimui bioskalių esterių kūrimas ir įvertinimas” (BIOSKALESTER), 2008-2009. Temos vadovė – doc. S. Sasnauskienė.