Skelbiamas konkursas Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinėms stipendijoms gauti

Prezidentūros herbasŠvietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) informuoja, kad 2012 – 2013 m. m. gabiausi universiteto studentai galės gauti Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko vardines stipendijas.

ŠMM valstybinių aukštųjų mokyklų studentams žada skirti dešimt A. Smetonos stipendijų – penkias humanitarinių mokslų studijų sričiai ir penkias meno studijų sričiai. Penkios K. Griniaus, vardinės stipendijos atiteks biomedicinos mokslų studijų sričiai. Penkios A. Stulginskio stipendijos bus skiriamos fizinių mokslų studijų sričiai. Taip pat penkios A. Brazausko stipendijos bus skiriamos socialinių mokslų studijų sričiai ir penkios J. Žemaičio stipendijos – technologijos mokslų studijų sričiai. Vilniaus universitetas ŠMM galės pateikti 20 kandidatūrų šioms vardinėms stipendijoms gauti.

Pagal Lietuvos Respublikos Prezidentų A. Smetonos, K. Griniaus, A. Stulginskio, J. Žemaičio ir A. Brazausko vardinių stipendijų nuostatus, bakalauro studijų 3 – 4 kursų ar vientisųjų studijų 3 – 4 kursų studijų programų studentams skiriama 650 Lt , o magistro studijų 2 kurso ar vientisųjų studijų 5 – 6 kursų studentams – 910 Lt stipendija. Studentui, gaunančiam vardinę stipendiją, papildomai negali būti skiriama skatinamoji stipendija už studijų rezultatus.

Stipendija skiriama studijų metams, t. y. nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas Švietimo ir mokslo ministro sprendimu, jei studentas turi akademinių skolų, jei studentui paskirta drausminė nuobauda, jei studentas nutraukia studijas arba pašalinamas iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka, taip pat jei atsiranda arba paaiškėja aplinkybių, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta stipendija.

Studentai dėl šios vardinės stipendijos gavimo turėtų kreiptis į savo fakulteto (padalinio) dekanatą iki balandžio 22 d. Fakultetas (padalinys), atsižvelgęs į ypač gerus studijų, mokslinės ir (arba) meninės veiklos rezultatus, studento dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo ir kitus darbus, atrinks kandidatus ir visus reikiamus dokumentus pateiks Studijų direkcijai iki balandžio 26 d.

Prezidentų vardinių stipendijų nuostatai

Daugiau informacijos

Studijų direkcijos Studijų planavimo ir koordinavimo skyriaus vedėja
Rasa Matonienė
Saulėtekio al. 9, 109A kab.
Tel. (8 5) 219 3233
El. p.