VU mokslininkams – beveik pusė visų finansuojamų projektų

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu patvirtinti finansuojamų projektų sąrašai pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ trečiąjį kvietimą.

Konkursui buvo gautos 86 paraiškos, kurių bendra prašoma finansuoti lėšų suma siekė 107,7 mln. litų. Atlikus vertinimą, priimtas sprendimas finansuoti 35 projektus, kurių nustatyta bendra didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 33,2 mln. litų.

Net 15 iš finansuojamų projektų bus įgyvendinami Vilniaus universitete, jų bendra vertė viršija 13,5 mln. litų. Daugiausia projektų bus vykdoma Medicinos fakultete – 4, Fizikos fakultete – 3, Istorijos fakultete – 2, po 1 – Chemijos, Kauno humanitariniame, Teisės fakultetuose, Biotechnologijos, Biochemijos ir Taikomųjų mokslų institutuose

Likę 23 projektai bus įgyvendinami kitose įsatigose: 4 projektai – Kauno technologijos universitete, po 3 – Mykolo Romerio ir Vytauto Didžiojo universitetuose, Lietuvos istorijos institute, po 2 – Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir Inovatyvios medicinos centre, po 1 – Lietuvos edukologijos, Šaulių, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetuose, Fizinių ir technologijos mokslų centre, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institute.

Pasirašius trečiojo kvietimo finansavimo ir administravimo sutartis, Vilniaus universitete bus įgyvendinami iš viso 43 šios programos projektai – maždaug 40 procentų visų patvirtintų projektų.

Visuotine dotacija siekiama skatinti patyrusių ir jaunųjų mokslininkų tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir mobilumą, Lietuvos mokslo pažangą ir konkurencingumą pasaulyje bei pritraukti aukšto lygio užsienio mokslininkus į Lietuvos mokslinių tyrimų erdvę.