Tarybos rinkimai kamieniniuose akademiniuose padaliniuose

Informuojame, VU Tarybos narių rinkimai Gamtos mokslų fakultete vyks

2014 12 01 nuo 9 val. iki 15 val. 312 kamb. ir
2014 12 02 nuo 9 val. iki 15 val. 312 kamb.
/pietų pertrauka 12-13 val./

GMF ir Botanikos sodo Tarybos rinkimų rinkėjų sąrašas

1. Taryba sudaroma 5 metų kadencijai iš 11 asmenų – Tarybos narių.

2. Renkami devyni Tarybos nariai:

2.1. penki Tarybos nariai išrenkami iš kandidatų – Universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų, po vieną Tarybos narį, atstovaujantį vienai iš šių interesų sričių:
2.1.1. humanitarinių mokslų ir studijų bei menų ir meno studijų plėtra;
2.1.2. socialinių mokslų ir studijų plėtra;
2.1.3. sveikatos mokslų ir studijų plėtra;
2.1.4. gyvybės, žemės ir aplinkos mokslų ir studijų plėtra;
2.1.5. fizinių ir technologijos mokslų ir studijų plėtra;
2.2. keturi Tarybos nariai išrenkami iš iškeltų kandidatų – ne Universiteto darbuotojų ar studentų, po vieną Tarybos narį, atstovaujantį vienai iš šių interesų sričių:
2.2.1. lituanistikos ir kultūros plėtra;
2.2.2. teisinės, politinės, socialinės, ūkio, finansų ir administravimo sistemų plėtra;
2.2.3. aukštųjų technologijų, susijusių su biomedicinos mokslais, plėtra;
2.2.4. aukštųjų technologijų, susijusių su fiziniais mokslais, plėtra.

KANDIDATAI Į TARYBOS NARIUS

VIDINIAI NARIAI:

Gyvybės, žemės ir aplinkos mokslų ir studijų plėtra:
Juozas Rimantas Lazutka
Arūnas Ramanavičius

IŠORINIAI NARIAI:

1. Lituanistikos ir kultūros plėtra:
Leonidas Donskis
Aušra Jurgutienė
Algirdas Kumža
Tadas Langaitis
Vytautas Rubavičius
Lolita Varanavičienė
Audronė Žukauskaitė

2. Teisinės, politinės, socialinės, ūkio, finansų ir administravimo sistemų plėtra:
Virginijus Adutavičius
Giedrius Dusevičius
Gitanas Nausėda
Jovita Nenortaitė
Ingrida Šimonytė

3. Aukštųjų technologijų, susijusių su biomedicinos mokslais, plėtra:
Algimantas Blažys
Algimantas Markauskas

4. Aukštųjų technologijų, susijusių su fiziniais mokslais, plėtra:
Rimantas Kraujalis
Arūnas Krotkus
Antanas Marcinonis
Viktoras Tonkich

Susipažinti su kandidatų į Tarybą CV galima VU arba GMF internetiniuose puslapiuose: atitinkamai čia ir čia.
Tarybos rinkimai vykdomi vadovaujantis Vilniaus universiteto statuto ir Aprašo reikalavimais.

RINKIMŲ TVARKA
1. Rinkimai į Tarybos narius Universiteto dėstytojo ar mokslo (meno) darbuotojo, atstovaujančio gyvybės, žemės ir aplinkos mokslų ir studijų plėtros sričiai laikomi įvykusiais, jei juose dalyvavo ne mažiau kaip du trečdaliai atitinkamai interesų sričiai priskirtų Universiteto Rinkėjų.

2. Rinkimai į Tarybos narius ne Universiteto darbuotojų ar studentų, po vieną Tarybos narį, atstovaujantį vienai iš interesų sričiai laikomi įvykusiais, jei juose dalyvavo ne mažiau kaip du trečdaliai visų Universiteto Rinkėjų. Pakartotinio balsavimo atveju netaikomas minimalus dalyvavusių Rinkėjų skaičius.

3. Senato narių rinkimai vyksta slaptai. Kiekvienam Rinkimų teisę turinčiam darbuotojui prieš balsavimą pateikiami du balsavimo biuleteniai

a. vienas – balsuoti už vidinį narį, atstovaujanti Gyvybės, žemės ir aplinkos mokslų ir studijų plėtrai;
b. antras – balsuoti už išorinį narį , atstovaujantį vienai iš nurodytų interesų sričių.

4. Balsuojantis Rinkėjas biuletenyje su kandidatų – Universiteto dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų – sąrašu atitinkamai pažymi vieną tame sąraše pasirinkto kandidato į Tarybos narius pavardę, o biuleteniuose su kandidatų – ne Universiteto darbuotojų ar studentų – sąrašais atitinkamai pažymi po vieną kiekviename biuletenyje pateiktame sąraše pasirinkto kandidato į Tarybos narius pavardę.

5. Balsavimo biuletenis laikomas negaliojančiu, jei jame nėra pažymėta po vieną kandidato, už kurį balsuojama, pavardę arba pažymėta daugiau nei nurodyta, kandidatų, už kuriuos balsuojama, pavardžių, taip pat jei biuletenis yra sugadintas.