Kvietimas į renginį „Lietuvių kalba doktorantūros studijose“

Valstybinė lietuvių kalbos komisija atliko tyrimą apie lietuvių kalbą doktorantūros studijose. Tyrimo pristatymas vyks 2015 m. sausio 13 d. Lietuvos mokslų akademijos konferencijų salėje. Pradžia 14 val.

Į renginį kviečiami doktorantai, jų moksliniai vadovai, mokslininkai ir mokslo politikai.

Pranešimai ir pranešėjai:

1. Tyrimo pristatymas, apibendrinimas ir rekomendacijų teikimas. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Daiva Vaišnienė;

2. Aukštųjų mokyklų vadovėlių kalbos vertinimas. Bendrojo skyriaus vedėja Aurelija Dvylytė;

3. Daktaro disertacijų santraukų kalbos vertinimas. Programų skyriaus vedėja dr. Vilija Ragaišienė;

4. Daktaro disertacijų terminijos apžvalga. Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė.