Lietuvos mokslo tarybos kvietimas

Lietuvos mokslo taryba kviečia į programos „Horizontas 2020“ srities „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ priemonės „Dvynių projektai“ (Twinning) informacinį renginį–konsultacijas, vyksiančias 2015 m. sausio 30 d. 10 val. Lietuvos mokslo taryboje, 210 kab.

„Dvynių projektai“ skirti institucijų mokslinio potencialo stiprinimui, vykdant personalo mainus ir apsikeitimą žiniomis bei gerąja patirtimi tarp regionų su žemais MTI vykdymo rodikliais ir aukščiausio lygio mokslinių tyrimų institucijų Europoje. Konsultacijos skirtos pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal paskelbtą kvietimą.

Maloniai prašome registruotis į konsultacijas elektroniniu būdu arba tel. (8 5) 236 0508 iki sausio 29 d. Renginio programa.

Daugiau informacijos apie sritį „ Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“. Informaciją apie paskelbtus kvietimus rasite EK dalyvių portale.