Eugenijaus Šimoliūno seminaras „Bakteriofagai: prieš 100 metų ir dabar“

Spalio 14 d. 11:00 217 kab. vyks Eugenijaus Šimoliūno seminaras „Bakteriofagai: prieš 100 metų ir dabar“.

Seminaro metu bus apžvelgiama:
Trumpa bakteriofagų atradimo, jų taikymo fagų terapijoje istorija, svarba šiuolaikinių biomokslų atsiradimui ir raidai;
Bakteriofagų įvairovė: morfologija, klasifikacija ir sistematika;
Praktinio bakteriofagų taikymo galimybės ir ateities perspektyvos;
Disertacinio darbo metu atlikti/planuojami atlikti darbai su bakteriofagais.

Kviečiame dalyvauti!